Yhteenveto

Emission (tCO2 [ekv])
Energia-
Tieliikenne-
Raideliikenne-
Lentoliikenne-
Vesiliikenne-
Julkinen paikallisliikenne-
Kodin ja työpaikan välinen liikenne-
Paperi-
Toimistolaitteet-
Toimistokalusteet-
Jäte-
Vesi-
Päästöjen kompensointi-
Yhteensä0