Energia

Ostosähkö
kWh
gCO2/kWh
Jos tietoa päästökertoimesta ei ole saatavilla, käytä keskiarvokerrointa 181 gCO2/kWh.
%
tCO2
Palvelinten sähkön kulutus
kWh
kWh
gCO2/kWh
Jos tietoa päästökertoimesta ei ole saatavilla, käytä keskiarvokerrointa 181 gCO2/kWh.
%
tCO2
Toimiston oma sähkön tuotanto
kWh
L
L
tCO2
Sähkölämmitys ja -jäähdytys
kWh
kWh
tCO2
Kaukolämmitys ja kaukojäähdytys
kWh
gCO2/kWh
Jos tietoa päästökertoimesta ei ole saatavilla, käytä keskiarvokerrointa 176 gCO2/kWh.
kWh
gCO2/kWh
Jos tietoa päästökertoimesta ei ole saatavilla, käytä keskiarvokerrointa 66.4 gCO2/kWh.
tCO2
Toimiston oma lämmön ja jäähdytyksen tuotanto
m3
m3
L
m3
kWh
kWh
kWh
tCO2
kWh
tCO2
kWh
tCO2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2339
2184
400
181
700
3000
10.02
264.6
10
198
3
2.25
1
1
1
159
139
100
0
152
152
40
112
68
0
0
1.9
515.9
289.3
325.5
205
461
325
51
0
0
0
905
905
905
905
58500
162000
155600
199800
327600
208000
410000
77800
60
636
70
570
130
70
1050
410
720
1410
0
70.1
218000
254000
3000
34000
17000
9000
70000
46000
23000
49600
750.6
3544.5
66.4
176
181
0
45.7
17.1
25.7
11.5