Laskentaperusteet

Kerroin Arvo Yksikkö Vuosi Lisätietoja Lähde

Suomen keskimääräinen ostosähkö, päästökerroin

158.00

gCO2/kWh

2019

SUOMI: Viiden vuoden liukuva keskiarvo.

FINLAND: Five year moving average.

INTERNATIONAL: Global emission factor for purchased electricity is calculated based on IEA statistics using five year specific emissions between 2007 and 2011 (546, 539, 533, 529 and 536 gCO2/kWh).

Tilastokeskus, tilastovuosi 2017. Motiva 2019 mukaan. 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö ja lämpö (vihreä sähkö ja aurinkolämpö), päästökerroin

0.00

gCO2/kWh

2019

Mälkki H., Hongisto M., Turkulainen T., Kuisma J. & Loikkanen T. 1999. Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus.

Diesel, päästökerroin

2 339.00

gCO2/l

2019

SUOMI: Dieselin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section

VTT Lipasto 2017

Bensiini, päästökerroin

2 184.00

gCO2/l

2019

SUOMI: Bensiinin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.

FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section.

VTT Lipasto 2017

Bensiini

1.00 2019

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Sähkölämmitys, päästökerroin

158.00

gCO2/kWh

2019

SUOMI: Suomen keskimääräisen ostosähkön kerroin.  Jos lämmitykseen käytetty sähkö raportoidaan osana ostosähköä, ei sitä tule raportoida tässä kentässä. 

FINLAND: Average emission factor of purchased electricity in Finland. If electricity used for heating is reported as part of purchased electricity, it should not be reported in this field.

Tilastokeskus, tilastovuosi 2017. Motiva 2019 mukaan.

Sähköjäähdytys, päästökerroin

158.00

gCO2/kWh

2019

SUOMI: Suomen keskimääräisen ostosähkön kerroin.  Jos jäähdytykseen käytetty sähkö raportoidaan osana ostosähköä, ei sitä tule raportoida tässä kentässä.

FINLAND: Average emission factor of purchased elecricity in Finland. If electricity used for cooling is reported as part of purchased electricity, it should not be reported in this field.

Tilastokeskus, tilastovuosi 2017. Motiva 2019 mukaan. 

Kaukolämmön yhteistuotanto, päästökerroin

164.00

gCO2/kWh

2019

SUOMI: Päästökerroin on viiden vuoden keskiarvo.

FINLAND: Emission factor used is five years average.

 

Tilastokeskus, tilastovuosi 2017. Motiva 2019 mukaan.

Kaukojäähdytys, päästökerroin

66.50

gCO2/kWh

2019

SUOMI: Kaukojäähdytyksen kertoimena käytetään Helsingin Energian kaukojäähdytyksen päästökerrointen keskiarvoa vuosilta 2017 ja 2018.

FINLAND: Emission factor used is Helen's average from district cooling emission factors from 2017 and 2018.

Helen 2019

Puuhake, lämpöarvo

857.50

kWh/i-m3

2019

SUOMI: Metsähake keskimäärin (sahahake n. 785 kWh/i-m3, kantohake n. 930 kWh/i-m3)

FINLAND: Wood chips average (sawmill chips about 785 kWh/i-m3, wood stump chips about 930 kWh/i-m3)

Motiva Oy. 2010.  Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat.

Puuperäiset polttoaineen (puuhake, pelletti), päästökerroin

0.00

gCO2/kWh

2019

SUOMI: IPCC:n ohjeen mukaan biomassan energiakäyttö on nollapäästöistä, mutta päästöt tulisi laskea maakäyttösektorilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Energy use of biomass has calculation value zero. According to IPCC guidelines, biomass emissions are calculated on land use sector.

IPCC FAQs Q2-10

Pelletti, lämpöarvo

3 000.00

kWh/m3

2019

 

 

 

Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

Kevyt polttoöljy, lämpöarvo

11.85

kWh/l

2019

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

Kevyt polttoöljy, päästökerroin

261.72

gCO2/kWh

2019

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

Tilastokeskus. 2019. Polttoaineluokitus.

Maakaasu, lämpöarvo

9.89

kWh/m3

2019

Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

Maakaasu, päästökerroin

199.10

gCO2/kWh

2019

Tilastokeskus. 2019. Polttoaineluokitus.

Maalämpöpumppu, lämpökerroin

2.50

kWh heat/kWh electricity

2019

SUOMI: Maalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-3,0. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,5.

FINLAND: Ground source heat pump calorific value is around 2,0–3,0. Calorific value used is average 2,5.

Motiva 2019

Ilmalämpöpumppu, lämpökerroin

2.25

kWh heat/kWh electricity

2019

SUOMI: Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-2,5. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,25.

FINLAND: Air source heat pump calorific value is around 2,0-2,5. Calorific value used is average 2,25.

Motiva 2019

Bensiini, kulutus

1.00 2019

SUOMI: laskennallinen kerroin

FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Diesel, kulutus

1.00 2019

SUOMI: laskennallinen kerroin

FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

HENKILÖLIIKENNE

2019

Biokaasu, päästökerroin

0.00 2019

SUOMI: IPCC:n ohjeen mukaan biomassan energiakäyttö on nollapäästöistä, mutta päästöt tulisi laskea maakäyttösektorilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Energy use of biomass has calculation value zero. According to IPCC guidelines, biomass emissions are calculated on land use sector.

IPCC FAQs Q2-10

Maakaasu, päästökerroin

3 544.50

gCO2 eq/kg

2019

Tilastokeskus. 2019. Polttoaineluokitus.

Henkilöauto (bensiini), päästökerroin

159.00

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 27%.

FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 27%.

VTT Lipasto 2017

Henkilöauto (diesel), päästökerroin

141.00

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

VTT Lipasto 2017

Henkilöauto (hybridi), päästökerroin

100.00

gCO2 eq/kWh

2019

SUOMI: Hybridiauton päästöt lasketaan bensiiniä kuluttavan hybridiauton mukaan.
FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of hybric passenger car is calculated according petrol-hybrid car.

GHG Protocol Initiative 2009

Henkilöauto (biokaasu), päästökerroin

0.00 2019

SUOMI: IPCC:n ohjeen mukaan biomassan energiakäyttö on nollapäästöistä, mutta päästöt tulisi laskea maakäyttösektorilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Energy use of biomass has calculation value zero. According to IPCC guidelines, biomass emissions are calculated on land use sector.

IPCC FAQs Q2-10

Henkilöauto (maakaasu), päästökerroin

70.10

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Laskennassa on käytetty kaasun kulutuksena 3,5 kg/100 km.

FINLAND: Average consumption used is 3,5kg/100km.

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on United Kingdoms Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository's emission factor of passenger car using liquefied petroleum gas (LPG).

VTT Lipasto 2017

Sähköauto

0.00

kWh/km

2019

SUOMI: Päästökerroin on nolla. Oletuksena että toimiston käytössä olevia sähköautoja. Käytetty sähkö on raportoitu osana ostosähköä. 

FINLAND: Emission is zero. Assumed that cars in office use are being reported here. Electricity used is reported as part of purchased electricity.

Henkilöauto (polttoaine ei tiedossa), päästökerroin

152.00

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Painotettu keskiarvo bensiini- ja diesel autojen kesken, josta diesel autojen osuus 41 %. Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 27 %.

FINLAND: Weighted average between petrol and diesel car. Share of diesel cars is 41% . Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 27%.

VTT Lipasto 2017

Taksi, päästökerroin

152.00

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Päästökertoimena käytetään henkilöauto (polttoaine ei tiedossa) -päästökerrointa

FINLAND: Emission factor used is same than passenger car (unknown fuel) emission factor

VTT Lipasto 2017

Linja-auto (kaukoliikenne), päästökerroin

40.00

gCO2 eq/hkm

2019

SUOMI: Päästökerroin perustuu maantieajoon. Matkustajamäärä on keskimäärin 14.

FINLAND: Emission factor is based on extra-urban driving. The average number of passengers is 14.

VTT Lipasto 2017

Moottoripyörä, päästökerroin

112.00

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Moottoripyörän päästökerroin perustuu katuajoon. Keskiarvo 2-tahtisten ja 4-tahtisten moottoripyörien päästöistä.

FINLAND: Emission factor is based on urban driving. Factor is average of 2-stroke and 4-stroke motorcycle's emissions.

VTT Lipasto 2017

Skootteri, päästökerroin

68.00

gCO2 eq/km

2019

VTT Lipasto 2017

Sähköskootteri, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/km

2019

SUOMI: Päästökerroin on nolla. Oletuksena että toimiston käytössä olevia skoottereita. Käytetty sähkö on raportoitu osana ostosähköä. 

FINLAND: Emission is zero. Assumed that scooters in office use are being reported here. Electricity used is reported as part of purchased electricity.

Polkupyörä tai sähköavusteinen polkupyörä, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/km

2019

Juna (kaukoliikenne), päästökerroin

1.90

gCO2 eq/pkm

2019

Kuitunen Taina. 2016. VR. Henkilökohtainen tiedonanto / personal notification.
 

Lentoliikenne, lyhyt lento alle 463 km, päästökerroin

515.90

gCO2/pkm

2019

Climate Friendly. Flight Portal. 2010

Lentoliikenne, keskipitkä lento 463-3700 km, päästökerroin

289.30

gCO2/pkm

2019

Climate Friendly. Flight Portal. 2010

Lentoliikenne, pitkä lento yli 3700 km, päästökerroin

325.50

gCO2/pkm

2019

Climate Friendly. Flight Portal. 2010

Autolautta, päästökerroin

167.00

gCO2/pkm

2019

SUOMI: Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille. Päästökerroin laskettu autolauttojen keskiarvolla.

FINLAND: Car ferry transports both passengers and freight. 80% of the emissions are allocated to passengers and 20% to cargo. The emission factor is the average of car ferries.

VTT Lipasto 2017

Pikalaiva, päästökerroin

461.00

gCO2/pkm

2019

VTT Lipasto 2017

Ropax-alus, päästökerroin

325.00

gCO2/pkm

2019

SUOMI: Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille. Päästökerroin laskettu Ropax-alusten keskiarvolla.

FINLAND: Ropax (ro-ro passenger ships ) transports both passengers and freight. 16% of the emissions are allocated to passengers and 84% to cargo. The emission factor is the average of ro-pax vessels.

VTT Lipasto 2017

Julkinen paikallisliikenne

2019

Linja-auto, päästökerroin

53.00

gCO2 eq/pkm

2019

SUOMI: Kaupunkilinja-auton päästökerroin perustuu katuajoon. Keskimääräinen matkustajamäärä on 18.

FINLAND: Emission factor is based on urban driving. The average number of passengers is 18.

VTT Lipasto 2017

Paikallisjuna, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/pkm

2019

Sähköjuna on ajettaessa päästötön. 

Electric train has zero emissions in drive.

VTT Lipasto 2017

Metro, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/pkm

2019

Metrojuna on ajettaessa päästötön.

Underground train has zero emissions in drive.

VTT Lipasto 2017

Raitiovaunu, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/pkm

2019

Raitiovaunu on ajettaessa päästötön.

Tram has zero emissions in drive.

Linja-auto, käyttöaste

%

2019

Linja-auto, käyttöaste

%

2019

Paikallisjuna, käyttöaste

%

2019

Metro, käyttöaste

%

2019

Raitiovaunu, käyttöaste

%

2019

Kierrätyskuidusta valmistettu toimistopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

The Carbon Footprint of a magazine; VTT:n LEADER tutkimus (2007-2010) 2011

Muu toimistopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

The Carbon Footprint of a magazine; VTT:n LEADER tutkimus (2007-2010) 2011

Kierrätyskuidusta valmistettu painopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

The Carbon Footprint of a magazine; VTT:n LEADER tutkimus (2007-2010) 2011

Muu painopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

The Carbon Footprint of a magazine; VTT:n LEADER tutkimus (2007-2010) 2011

Toimistolaitteet

2019

Matkapuhelin, päästökerroin

58 500.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kerroin perustuu Applen älypuhelinten arvioituun päästökertoimeen.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple mobile phones.

Anthesis Group 2014

Tablettitietokone, päästökerroin

162 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kerroin perustuu Apple iPad Air 2:n laskettuihin päästöihin. Sisältää valmistuksen, jakelun ja kierrätyksen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple Air 2. Factor includes production, distribution and recycling. Factor does not include emissions caused by usage.

Anthesis Group 2014

Kannettava tietokone, päästökerroin

171 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 3,2 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 3,2 kg.

Ecoinvent 3.1. 2014

Pöytätietokone, päästökerroin

261 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 11,3 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: ​Weight of the device is assumed to be 11,3 kg.

Ecoinvent 3.1. 2014

LCD-näyttö, päästökerroin

227 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 5,1 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 5,1 kg.

Ecoinvent 3.1. 2014

LED-televisio ja LED-näyttö, päästökerroin

208 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kerroin perustuu LED-näyttöjen keskiarvoon ja sisältää raaka-aineet, valmistuksen, jakelun ja hävittämisen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on average of LED screen emissions. Factor includes materials, production, distribution and recycling and waste management. Factor does not include emissions caused by usage.

Anthesis Group 2014

Monitoimilaite, päästökerroin

410 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 100 kg. Kerroin sisältää valmistuksen aiheuttamat päästöt. Ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 100 kg. Factor includes emissions caused during production. Factor does not include emissions caused by usage.

Best Foot Forward 2010

Tulostin, päästökerroin

133 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 4,6 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 4,6 kg.

Ecoinvent 3.1. 2014

Toimistokalusteet

2019

Metallirunkoinen pöytä, päästökerroin

218 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kerroin perustuu arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the estimation produced for GSK Smartlab Emission Library.

Anthesis Group 2014

Sähköpöytä, päästökerroin

254 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kerroin perustuu FlexiLabin (WE Marson) arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the FlexiLabin (WE Marson) estimation produced for GSK Smartlab Emission Library. Factor does not include emissions caused by usage.

Anthesis Group 2014

Puinen tuoli, päästökerroin

3 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

Natural Interest Oy 2014

Pyörillä varustettu työpöydän tuoli, päästökerroin

34 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

Natural Interest Oy 2014

Satulatuoli, päästökerroin

17 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

Natural Interest Oy 2014

Muu tuoli, päästökerroin

9 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Päästökerroin on laskettu metallirunkoisella tuolilla, jossa puinen istuinosa.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is calculated on metal framed chair and wooden seat.

Natural Interest Oy 2014

Korkea säilytyskaluste, päästökerroin

70 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

Anthesis Group 2014

Matala säilytyskaluste, päästökerroin

46 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

Anthesis Group 2014

Laatikosto, päästökerroin

23 000.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kerroin perustuu IKEAn arkistointilaatikostojen keskimääräisiin päästöarvioihin.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the average of the IKEA filing cabinets.

Anthesis Group 2014

Sermi, päästökerroin

49 600.00

gCO2 eq/pcs

2019

SUOMI: Kalusteen oletusmitat ovat 1,5 m * 1,5 m. Oletusmateriaalit ovat teräskehikko, lastulevyrunko, vaahtomuovi ja kangasverhoilu.

FINLAND/INTERNATIONAL: Default measurement of the folding screen are assumed to be 1,5m * 1,5m. Default materials are assumed to be steel framework and chipboard frame, foam and fabric lining.

Ecoinvent 3.1. 2014

Biojäte, päästökerroin

69.00 2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Energiajäte, päästökerroin

410.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Kartonki ja pahvi, päästökerroin

60.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Lasi, päästökerroin

570.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Metalli, päästökerroin

130.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Muovi, päästökerroin

70.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Paperi, päästökerroin

1 050.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.

FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Sekajäte (kaatopaikalle), päästökerroin

410.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Sekajäte (energiahyötykäyttöön), päästökerroin

410.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Sähkölaitteet, päästökerroin

720.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE

Vaarallinen jäte, päästökerroin

1 410.00

gCO2 eq/kg

2019

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto ja Dahlbo ym. 2011 SYKE