WWF:n Ilmastolaskuri on uudistunut – katso alta ohjeet, kuinka pääset käyttämään uutta laskuria

Tämä sivusto ei ole enää käytössä, sillä WWF Green Office -verkostolle suunnattu WWF:n Ilmastolaskuri on uudistettu. Jos olet Green Office -verkoston jäsen, pääset kirjautumaan Ilmastolaskuriin Omapalvelussa. Klikkaa uuteen laskuriin tästä.

Vanhan järjestelmän data tuodaan uudistettuun Ilmastolaskuriin raportointikauden päätyttyä kesällä 2021, jonka jälkeen verkoston jäsenet voivat tarkastella päästöjen vuosittaista kehitystä.

WWF Green Office -organisaatio, katso Ilmastolaskurin käyttöohjeet ja ohjeet vuosiraportointiin.

Avaamme myös julkisen kokeiluversion kevään 2021 aikana. Huomioithan, että emme enää päivitä tämän sivuston vanhaan laskuriin tuoreita kertoimia. 

Mikä on WWF:n Ilmastolaskuri? 
Ilmastolaskuri on WWF Green Officen verkkotyökalu, jonka avulla organisaatiosi voi mitata työpaikkasi aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja kulutusta, kerätä tietoa ja seurata vuosittaista kehitystä. Ilmastolaskurin avulla voit seurata, millainen vaikutus energiankäytöllä, hankinnoilla, liikkumisella sekä jätteillä on kasvihuonekaasupäästöihin.  

Ilmastolaskuri laskee hiilijalanjäljen täyttämiesi tietojen pohjalta. Kokonaispäästöjen ohella saat laskennallista tietoa yksittäisen työntekijän kulutuksen ilmastovaikutuksista. Lisäksi saat kunkin raportointikauden jälkeen yhteenvedon koko Green Office -verkoston sekä toimialanne tuloksista.

Ilmastolaskuriin raportoimalla voit seurata ympäristötekojenne vaikuttavuutta. Raportoimalla saat työpaikkasi hiilijalanjäljestä arvokasta tietoa, jota voit hyödyntää organisaatiosi ympäristötyön kehittämisessä sekä työyhteisön ja johdon sitouttamisessa.