Calculation Basis

Emission factor Value Unit Year Info Source

ENERGY

2018

Purchased electricity, emission factor

506.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Viiden vuoden liukuva keskiarvo.
FINLAND: Five year moving average.

INTERNATIONAL: Global emission factor for purchased electricity is calculated based on IEA statistics using five year specific emissions between 2007 and 2011 (546, 539, 533, 529 and 536 gCO2/kWh).

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus 2016. Motiva 2018 mukaan.

INTERNATIONAL: IEA Highlights 2017 publication

Electicity and heating produced using renawable energy sources (green electricity and solar thermal), emission factor

0.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mälkki H., Hongisto M., Turkulainen T., Kuisma J. & Loikkanen T. 1999. Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa (Criteria of green electricity and life cycle assessment in energy products environmental competitiveness assessment). Espoo: VTT

Diesel, emission factor

2 676.00

gCO2/l

2018

SUOMI: Dieselin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Petrol, emission factor

2 271.79

gCO2/l

2018

SUOMI: Bensiinin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Petrol

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Electric heating, emission factor

800.00

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Estimation based on ECOHEATCOOL project document (figure 10.1.)

SUOMI/FINLAND: Heljo & Laine. 2005. Ilmasto-opas.fi 2014 mukaan. / Heljo & Laine. 2005. By Ilmasto-opas.fi 2014.

INTERNATIONAL: ECOHEATCOOL

Electric cooling, emission factor

506.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Sähköjäähdytyksen päästökertoimena käytetään Suomen keskimääräisen ostosähkön päästökerrointa.
FINLAND: Emission factor of electric cooling is same than emission factor of Finnish average for Purchased electricity.

INTERNATIONAL: Emission factor used is same than emission factor of purchased electricity.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus 2016. Motiva 2018 mukaan.

INTERNATIONAL: IEA Highlights 2017 publication

District heating combined heat and power generation, emission factor

400.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Päästökerroin on kolmen vuoden keskiarvo.
FINLAND: Emission factor used is three years average.

INTERNATIONAL: Estimated according country-based data of Euroheat & Power from 2011.

SUOMI/FINLAND: Energiateollisuus ry 2015. Motiva Oy 2017 mukaan. /Energiateollisuus ry 2015 by Motiva Oy 2017 mukaan.

INTERNATIONAL: Euroheat & Power

District cooling, emission factor

270.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Kaukojäähdytyksen kertoimena käytetään Helsingin Energian kaukojäähdytyksen päästökerrointen keskiarvoa vuosilta 2014 ja 2015.
FINLAND: Emission factor used is Helen's average from district cooling emission factors from 2014 and 2015.

INTERNATIONAL: Estimation based on ECOHEATCOOL project document (figure 10.4.) (district heating (heat pump)).

SUOMI/FINLAND: Helen 2016

INTERNATIONAL: ECOHEATCOOL

Wood chips, calorific value

840.00

kWh/i-m3

2018

SUOMI: Metsähake keskimäärin (sahahake n. 785 kWh/i-m3, kantohake n. 930 kWh/i-m3)
FINLAND: Wood chips average (sawmill chips about 785 kWh/i-m3, wood stump chips about 930 kWh/i-m3)

INTERNATIONAL: Calorific value used is according Bioenergy Task 32 database. Average calorific value for wood chips is 19,1 MJ/kg i.e. 5,3 kWh/kg. Kilograms changed to cubic meters using conversion ratio 300 kg/i-m3.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat.

INTERNATIONAL: IEA Bioenergy Task 32 database

Wood based fuel (wood chips, pellet), emission factor

0.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Heljo & Laine. 2005.

Pellet, calorific value

2 940.00

kWh/m3

2018

INTERNATIONAL: Calorific value according German DIN 51731 wood pellet standard.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: DIN 51731 standard

Light fuel oil, calorific value

10.00

kWh/l

2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Light fuel oil, emission factor

266.80

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus. 2018. Polttoaineluokitus.

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Natural gas, calorific value

9.30

kWh/m3

2018

INTERNATIONAL: Calorific value used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Natural gas, emission factor

202.00

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus. 2018. Polttoaineluokitus.

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Ground source heat pump, calorific value

3.50

kWh heat/kWh electricity

2018

SUOMI: Maalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-3,0. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,5.
FINLAND: Ground source heat pump calorific value is around 2,0–3,0. Calorific value used is average 2,5.

INTERNATIONAL: Ground source heat pump calorific value is around 3,0–6,0. Calorific value used is yearly average 3,5.

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: IEA and Lund 2010.

Air source heat pump, calorific value

2.25

kWh heat/kWh electricity

2018

SUOMI: Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-2,5. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,25.
FINLAND: Air source heat pump calorific value is around 2,0-2,5. Calorific value used is average 2,25.

INTERNATIONAL: Air source heat pump calorific value is around 2,0-5,0. Calorific value used is global average 3,0.

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: IEA-ETSAP and IRENA

Petrol, consumption

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Diesel, consumption

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Biogas, emission factor

750.60

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Päästökerroin perustuu Motivan ilmoittamiin biokaasun kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvoon.

FINLAND/INTERNATIONAL: The emission factor is based on the Motiva's emission average of biogas' greenhouse gas emissions.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Motiva 2017

Natural gas, emission factor

2 746.63

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Passenger car (petrol), emission factor

183.68

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Passenger car (diesel), emission factor

177.53

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Passenger car (hybrid), emission factor

100.00

gCO2 eq/kWh

2018

SUOMI: Hybridiauton päästöt lasketaan bensiiniä kuluttavan hybridiauton mukaan.
FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of hybric passenger car is calculated according petrol-hybrid car.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: GHG Protocol Initiative 2009

Passenger car (biogas), emission factor

0.00

gCO2 eq/km

2018

Peltola Vesa. 2016. Motiva. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Passenger car (natural gas), emission factor

200.22

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Laskennassa on käytetty kaasun kulutuksena 3,5 kg/100 km.
FINLAND: Average consumption used is 3,5kg/100km.

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on United Kingdoms Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository's emission factor of passenger car using liquefied petroleum gas (LPG).

SUOMI/FINLAND: ​VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Passenger car (electric)

0.00

kWh/km

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mäkelä Kari. 2014. VTT. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Passenger car (unknown fuel), emission factor

183.68

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Painotettu keskiarvo bensiini- ja diesel autojen kesken, josta diesel autojen osuus 33 %. Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Weighted average between petrol and diesel car. Share of diesel cars is 33% . Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

INTERNATIONAL: Emission factor is defined to be the same than passenger car (petrol) emission factor.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Taxi, emission factor

143.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Päästökertoimena käytetään henkilöauto (polttoaine ei tiedossa) -päästökerrointa
FINLAND: Emission factor used is same than passenger car (unknown fuel) emission factor

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standardin Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Long distance bus, emission factor

66.49

gCO2 eq/hkm

2018

SUOMI: Päästökerroin perustuu maantieajoon. Matkustajamäärä on keskimäärin 12.
FINLAND: Emission factor is based on extra-urban driving. The average number of passengers is 12.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standardin Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Motorcycle, emission factor

115.29

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Moottoripyörän päästökerroin perustuu katuajoon. Keskiarvo 2-tahtisten ja 4-tahtisten moottoripyörien päästöistä.
FINLAND: Emission factor is based on urban driving. Factor is average of 2-stroke and 4-stroke motorcycle's emissions.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Scooter, emission factor

84.63

gCO2 eq/km

2018

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Electric scooter, emission factor
 

0.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mäkelä Kari. 2014. VTT. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Bicycle or electric bicycle, emission factor

0.00

gCO2 eq/km

2018

Rail traffic

2018

Long distance train, emission factor

115.00

gCO2 eq/pkm

2018

SUOMI/FINLAND: Kuitunen Taina. 2016. VR. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Air traffic, one way flight less than 463 km, emission factor

515.90

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Air traffic, one way flight between 463-3700 km, emission factor

289.30

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Air traffic, one way flight more than 3700 km, emission factor

325.50

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Waterway traffic

2018

Car ferry, emission factor

115.20

gCO2/pkm

2018

SUOMI: Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille. Päästökerroin laskettu autolauttojen keskiarvolla (18 solmua (Suomi-Ruotsi), 18 solmua (Suomi-Viro), 24-27 solmua (Suomi-Viro)).
FINLAND: Car ferry transports both passengers and freight. 80% of the emissions are allocated to passengers and 20% to cargo. The emission factor is the average of car ferries (18 knots ( Finland-Sweden), 18 knots (Finland-Estonia), 24-27 knots (Finland - Estonia)).

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2017

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Fast passenger ship, emission factor

456.00

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: VTT Lipasto 2018

Ro-pax vessel, emission factor

115.20

gCO2/pkm

2018

SUOMI: Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille. Päästökerroin laskettu Ropax-alusten keskiarvolla (18 solmua, 24 solmua).
FINLAND: Ropax (ro-ro passenger ships ) transports both passengers and freight. 16% of the emissions are allocated to passengers and 84% to cargo. The emission factor is the average of ro-pax vessels (18 knots, 24 knots)

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Local bus, emission factor

66.49

gCO2 eq/pkm

2018

SUOMI: Kaupunkilinja-auton päästökerroin perustuu katuajoon. Keskimääräinen matkustajamäärä on 18.
FINLAND: Emission factor is based on urban driving. The average number of passengers is 18.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2017

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Commuter train, emission factor

115.00

gCO2 eq/pkm

2018

Sähköjuna on ajettaessa päästötön. 

Commuter train is emission free in use.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Underground, emission factor

101.30

gCO2 eq/pkm

2018

Metrojuna on ajettaessa päästötön.

Undergroud is emission free.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Tram, emission factor

101.30

gCO2 eq/pkm

2018

Raitiovaunu on ajettaessa päästötön.

Tram is emission free.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Local bus, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Commuter train, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Underground, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017. Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenne suunnitteluosasto.

Tram, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Office paper produced from recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Office paper produced from other than recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Printing paper produced from recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Printing paper produced from other than recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Office appliances

2018

Mobile phone, emission factor

58 500.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu Applen älypuhelinten arvioituun päästökertoimeen.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple mobile phones.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Tablet computer, emission factor

162 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu Apple iPad Air 2:n laskettuihin päästöihin. Sisältää valmistuksen, jakelun ja kierrätyksen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple Air 2. Factor includes production, distribution and recycling. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Laptop, emission factor

155 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 3,2 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 3,2 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Desktop computer, emission factor

199 800.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 11,3 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: ​Weight of the device is assumed to be 11,3 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

LCD screen, emission factor

327 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 5,1 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 5,1 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

LED TV ja LED screen, emission factor

208 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu LED-näyttöjen keskiarvoon ja sisältää raaka-aineet, valmistuksen, jakelun ja hävittämisen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on average of LED screen emissions. Factor includes materials, production, distribution and recycling and waste management. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Multifunctional device, emission factor

410 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 100 kg. Kerroin sisältää valmistuksen aiheuttamat päästöt. Ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 100 kg. Factor includes emissions caused during production. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Best Foot Forward 2010

Printer, emission factor

77 800.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 4,6 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 4,6 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Office furniture

2018

Metal framed desk, emission factor

218 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the estimation produced for GSK Smartlab Emission Library.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Electric adjustable desk, emission factor

254 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu FlexiLabin (WE Marson) arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the FlexiLabin (WE Marson) estimation produced for GSK Smartlab Emission Library. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Wooden chair, emission factor

3 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Office chair with wheels, emission factor

34 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Saddle chair, emission factor

17 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Other chair, emission factor

9 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Päästökerroin on laskettu metallirunkoisella tuolilla, jossa puinen istuin osa.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is calculated on metal framed chair and wooden seat.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

High storage furniture, emission factor

70 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Low storage furniture, emission factor

46 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Filing cabinet, emission factor

23 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu IKEAn arkistointilaatikostojen keskimääräisiin päästöarvioihin.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the average of the IKEA filing cabinets.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Folding screen, emission factor

49 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kalusteen oletusmitat ovat 1,5 m * 1,5 m. Oletusmateriaalit ovat teräskehikko, lastulevyrunko, vaahtomuovi ja kangasverhoilu.

FINLAND/INTERNATIONAL: Default measurement of the folding screen are assumed to be 1,5m * 1,5m. Default materials are assumed to be steel framework and chipboard frame, foam and fabric lining.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Biowaste, emission factor

64.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Nea Metsänranta. 2016. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Energy waste, emission factor

565.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Paperboard and cardboard, emission factor

75.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Glass, emission factor

608.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Metal, emission factor

139.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Plastic, emission factor

75.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Paper, emission factor

1 120.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Mixed waste (waste-to-energy plant), emission factor

437.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Electrical equipment, emission factor

64.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Hazardous waste, emission factor

1 503.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014